Weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining wordt gegeven in groepsverband.
Een groep bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 10 personen.

 37,50 Vrij van btw

Weerbaarheidstraining

Categorie

Beschrijving

Gedurende de trainingen werken deelnemers vooral aan het vergroten van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen door actief bezig te zijn met het reageren op ongewenst gedrag van derden. Deelnemers worden dan ook vaardigheden aangeleerd waardoor de eigenwaarde en daarmee het zelfvertrouwen wordt vergroot. De deelnemers leren om te gaan met ongewenst gedrag. Men leert te reageren door gedrag te oefenen die kan voorkomen dat men slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag. Maar men leert ook te voorkomen dat men zelf grensoverschrijdend gedrag gaat plegen oftewel proportioneel te handelen op bepaalde situaties.

De weerbaarheidstrainingen worden op maat aangeboden. In een gesprek worden de wensen en behoeften van de deelnemers vastgesteld en van daaruit een op maat gesneden opleiding/ trainingsplan of workshop aangeboden.

Als men weerbaar is, kan men op een passende wijze ook opkomen voor zichzelf. Met respect voor anderen kan men ook grenzen trekken die voor de persoon bepalend zijn wat deze wil of niet wil dat hem gebeurt. Weerbaarheid werkt dan ook preventief.
Een voorwaarde om weerbaar te kunnen zijn is dat men een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen moet hebben. Dan pas is men in staat voor zichzelf op te komen en ook om hulp te vragen.