HOREN ZIEN SPREKEN

28 maart 2023 de Lawei te Drachten

Beste deelnemers aan het Forensisch Symposium 2023

Het is zover en morgen op 28 maart houden wij het Forensisch Symposium 2023 in schouwburg de Lawei te Drachten!
Inmiddels zijn alle beschikbare plaatsen uitverkocht (270 deelnemers) en maken wij ons op om een prachtig symposium te houden in samenwerking met de Dutch Medical Group/ Broeder de Vries, DeZorgBV, NFI, Fier en veilig Thuis.

Morgen vanaf 08:30 bent u welkom en wordt u opgewacht door collega’s waarbij de deelnemers zich op voornaam kunnen aanmelden bij de hoofdingang van de Lawei.

Verzoek is om op tijd aanwezig te zijn en liefs al zo vroeg mogelijk i.v.m. de verwerking van alle gasten.

 

PARKEREN

Tevens informeren wij eenieder namens de Lawei over het vernieuwde parkeerbeleid aan het Kiryat Onoplein. Per 1 februari 2023 is dit helaas betaald parkeren geworden.

De lawei adviseert om te parkeren in de nabijgelegen parkeergarage:
Parkeergarage Raadhuisplein
De Marke 1, Drachten.

Hier kunt ook een gratis uitrijkaart voor krijgen.

BIG NUMMER

Voor alle deelnemers die een BIG nummer hebben nog even de melding om deze mee te nemen.

DBC-Sneek is er klaar voor en aan alle deelnemers, tot morgen (28 maart) in de Lawei!

Dinsdag 28 maart 2023

Schouwburg de Lawei
te Drachten

08:30 uur - 09:00 uur

Ontvangst met
koffie en thee

16:45 uur

Gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje

*Accreditatie 6 punten voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen.

Stille traan.

Er was eens een meisje.

Een meisje dat bang en eenzaam was.

Dat meisje lag ’s avonds in haar bedje, verdrietig om wat was.

Dat meisje hoopte op een dag.

Op een hand die reikt, zodat haar leed verzacht.

Op een dag dat iemand zei, meisje het komt goed.

Hands

- Plenaire sprekers -

HOREN ZIEN SPREKEN

Edino van Dorsten

Een inspirerende lezing van 1 van de kinderen van Ruinerwold. Door middel van verhalen uit zijn eigen turbulente jeugd, motiveert hij om juist positief te blijven en alles uit het leven te halen wat erin zit. In oktober 2019 werd het gezin in een boerderij in Ruinerwold ontdekt.

 

Jan Storms

Contra intuïtieve casussen. De moeilijkheidsgraad van psychopathie. Jan Storms is meest bekend van zijn boek, destructieve relaties op de schop- psychopathie herkennen en hanteren. Vermoedelijk lijdt één op de 20 mensen – in min of meer ernstige mate – aan psychopathie. De diagnose wordt slechts bij uitzondering gesteld, dan meestal in het kader van zware misdaden die veel weerklank krijgen in de media. Het merendeel van de gevallen wordt dus niet onderkend. Juist deze mensen bij wie de stoornis enigszins verborgen blijft, veroorzaken in gezinnen, op het werk, in verenigingen, op school of in de buurt veel leed. Psychopathie kunnen herkennen en hanteren is een belangrijke professionele vaardigheid, nodig om met de juiste raad te kunnen bijstaan en om collusie met handig manipulerende, destructieve mensen te vermijden. 

Het doel van dit symposium

Met de onderwerpen van dit symposium, verrijkt de kennis van de deelnemer over de specifieke onderwerpen. Het helpt de beroepsprofessional om bewuster te kijken naar een situatie die zijn vraagtekens zet als er een vermoeden van mishandelen is. Door de verrijking van de kennis over deze onderwerpen zal de professional beter kunnen anticiperen in situaties en sneller de juiste hulp kunnen inschakelen voor het slachtoffer.

De beroepsprofessional

 • Herkent mogelijke signalen van kinder- en oudermishandeling en huiselijk geweld;
 • Kan letsel herkennen als zijnde letsel die expres is toegebracht.
 • Is zich bewust van het nut en de noodzaak van vroegtijdige signalering;
 • Weet hoe te handelen in een hulpverleningssituatie bij aanwezigheid van dergelijke signalen;
 • Kent de stappen van de meldcode en heeft inzicht in hoe het traject aansluitend aan de melding bij Veilig Thuis is ingericht;
 • Heeft inzicht gekregen in de gevolgen van mishandeling door verhalen van ervaringsdeskundigen, zoals Anita Wix, huiselijk geweld, Edino van Dorsten, 1 van de kinderen van Ruinerwold, langdurige mentale en fysieke mishandeling.
 • Krijgt door een interactief spel met virtual reality het inzicht op een plaats delict en kan hierin zelf de sporen gaan zien en herkennen. Waardoor er vroegtijdig herkent wordt of een situatie een plaats delict is en wat de vervolgstappen en consequenties zijn.
 • Weet hoe, bij vermoeden op mishandeling, een effectieve samenwerking met Veilig Thuis kan worden opgezet;
 • Heeft inzicht gekregen in de belangen en rechten van mensen in het geval van mensenhandel en/of eerwraak.

 

Inclusief workshops

Er zijn 2 ronde’s met de workshops.
Maak daarom alvast je keuze tijdens het bestellen van je ticket.

Door middel van een virtuele omgeving waan je je op een echte plaats delict. Wat zie je? Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Zie je alle sporen? Door zelf deel te nemen aan dit spel kruip je in de huid van een forensisch onderzoeker. Samen met de groep ga je achterhalen wat er gebeurd zou zijn.

De meldcode. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroeps groep afwegingskaders gemaakt. Tijdens deze workshop leer je alle ins and outs. Het kan lastig zijn om een melding te maken. Allerlei factoren kunnen je doen twijfelen, bijvoorbeeld beroepsgeheim. Je leert de theoretische achtergronden van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld (definitie, signalen, cijfers en gevolgen). Gebruikmaken van de meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s) en afwegingskader. En wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.

DINSDAG 28 MAART 2023

Ook een poster bij jullie op locatie?

DAGSYMPOSIUM

Dagprogramma

 • 08:30-09:00 uur
 • 09:00-09:15 uur
 • 09:15-10:00 uur
 • 10:0-10:30 uur
 • 10:30-12:00 uur

Inloop 

Start symposium dagvoorzitter;
Wendy Keekstra

Plenaire spreker:
Edino van Dorsten

Wisseling van plenair naar de workshop ruimtes

Workshop ronde 1 

 • 12:00-13:00 uur
 • 13:00-14:30 uur
 • 14:30-16:00 uur
 • 16:00-16:30 uur
 • 16:30-16:45 uur
 • 16:45-17:30 uur

Lunch

 

Plenaire spreker:
Jan Storms 

Workshop ronde 2 

Plenaire afsluiting 

Afsluiting dagvoorzitter 

Gelegenheid voor een hapje en drankje 

ORGANISATOR

ONZE SAMENWERK PARTNERS

HOREN ZIEN SPREKEN

FORENSISCH SYMPOSIUM

Het doel van dit symposium is om zoveel mogelijk mensen de forensische bril aan te reiken.

*Accreditatie 6 punten voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen.