DBC Recherche

DBC-Recherche is uw vertrouwde partner in de wereld van bedrijfsrecherche. Wij staan garant voor kwalitatieve en professionele dienstverlening in een breed scala van bedrijfsrechercheonderzoeken.

Wat maakt DBC-Recherche onderscheidend?

Expertise in Bedrijfsrecherche: Onze focus ligt op bedrijfsrechercheonderzoeken, variërend van achtergrondonderzoeken tot het gedrag van medewerkers en intellectueel eigendom. We begrijpen de complexiteit van zakelijke uitdagingen en zijn vastberaden om waarheidsvinding te garanderen.

Gecertificeerde Rechercheurs: Onze rechercheurs zijn goed opgeleide professionals met het officiële diploma Particulier Onderzoeker en beschikken over de vereiste legitimatiebewijzen van particuliere rechercheurs, uitgegeven door de overheid (gele pas). Daarnaast zijn ze geschoold in OSINT (Open Source Intelligence) en voldoen ze aan de privacy gedragscode zoals voorgeschreven in de Wet Particuliere Beveiliging en Recherchebureaus (WPBR).

Samenwerking met de Klant: We geloven in een nauwe samenwerking met onze klanten. Samen met u stellen we de specifieke onderzoeksvraag vast en ontwikkelen we een aangepast onderzoeksplan. Onze uitvoering vindt plaats binnen de kaders van de Nederlandse wet, en het uiteindelijke doel is altijd om heldere antwoorden te bieden op uw vragen.

Met DBC-Recherche heeft u een partner die toegewijd is aan de waarheidsvinding en de bescherming van uw belangen. We zijn hier om u te ondersteunen en u gemoedsrust te bieden in tijden van onzekerheid.

We kijken ernaar uit om samen te werken aan het bereiken van uw doelen en het waarborgen van een veilige en eerlijke zakelijke omgeving.

Achtergrondonderzoeken

Een achtergrondonderzoek kan bestaan uit:

 • Verhaalsonderzoek
 • Moraliteitsonderzoek
 • Antecedentenonderzoek

Een verhaalsonderzoek richt zich op de kredietwaardigheid van personen of bedrijven. Het moraliteitsonderzoek is beter bekend als een pre-employmentonderzoek, waarbij de achtergrond van een potentiële nieuwe werknemer wordt nagetrokken.
Een antecedentenonderzoek wordt gedefinieerd als een onderzoek naar relevante situaties uit het verleden waarbij een sollicitant betrokken is geweest en die van invloed kunnen zijn op de functie die hij/zij van plan is uit te voeren.

Onderzoek naar gedrag medewerkers

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het gedrag van medewerkers waarbij het bedrijf een verdenking heeft dat er sprake is van:

 • Verzuimfraude
 • Overtreding van (Non) concurrentie en/of relatiebeding

Bij verzuimfraude richt het onderzoek zich vaak op de activiteiten van de medewerker gedurende de ziekteperiode. En bij overtreding van het (non)concurrentie- en/of relatiebeding strekt het onderzoek zich vaak uit tot de contacten die de (ex)medewerker heeft gehad gedurende de laatste periode van zijn arbeidscontract en de periode na zijn ontslag.

Intellectueel eigendom

Bij dit onderzoek wordt gekeken of er inbreuk is gedaan op uw intellectueel eigendom, of dat iemand zonder uw toestemming gebruik heeft gemaakt van uitvindingen of creaties van u die wettelijk beschermd zijn. Dit betreft dan onderzoek naar inbreuk op:

 • Octrooi of patent
 • Merkenfraude
 • Auteursrechten

Overige onderzoeken

Bij overige onderzoeken doen we onderzoek naar criminele zaken, zoals bijvoorbeeld het vervalsen van administraties, opzettelijk vernielen van materialen om hiermee de tegenpartij schade toe te brengen, evenals diefstal, bedreiging of oplichting. Hierbij kunt u denken aan:

 • Faillissement fraude
 • Sabotage
 • Diefstal/ inbraak
 • Toedrachtsonderzoek
 • Opsporen van personen, goederen en/ of geld
 • Anonieme brieven/ bedreiging
 • Valsheid in geschrifte

DBC-Recherche is een formeel door het ministerie van Juistie & Veiligheid erkend recherchebureau

De rechercheurs van DBC-Recherche zijn in het bezit van het diploma Particulier Onderzoeker en hebben de gele pas voor particulier rechercheur. Het ondersteunend personeel is opgeleid in OSINT (Open Source Intelligence).

office building

Officiele documenten