Interim, advies, projecten en weerbaarheidstrainingen

Interim

DBC-Sneek heeft ervaring in het leveren van interim managers in de Zorg en/of Veiligheidsdomein op elk aggregatieniveau. Vanuit DBC-Sneek zelf of vanuit zijn brede netwerk en samenwerkingspartners is DBC-Sneek veelal in staat om de juiste persoon voor een interim opdracht te leveren.


Van teamleider tot directeur en tijdelijk beheren van een afdeling tot het begeleiden van medewerkers in een  transitiefase, de interim managers van DBC-Sneek kunnen dit allemaal.


Gezamenlijk met de opdrachtgever formuleert DBC-Sneek een heldere opdracht waarmee de interim manager aan de slag kan. De interim manager krijgt daarbij altijd steun vanuit DBC-Sneek zelf. Indien nodig of gewenst kan DBC-Sneek ook verdere ondersteuning leveren aan de opdrachtgever om de opdracht tot volle tevredenheid af te ronden.

Top view of six business partners working on a project together

Advies

Advisering over vraagstukken die bedrijven bezig houden en betrekking hebben op Zorg en/of Veiligheid, kunnen terecht bij DBC-Sneek. DBC-Sneek formuleert het advies concreet en helder met een goede onderbouwing. Van een hoger abstractieniveau tot operationeel niveau.


Het advies wordt in een net en zakelijk rapport aangeleverd. Mocht daarbij een eventuele opleg of beleidsnotitie benodigd zijn dan kan DBC-Sneek deze ook aanleveren. Wij leveren een totaal product.

Het deelnemen aan en/of leiden van projecten die relatie hebben met Zorg en/of Veiligheid is core business voor DBC-Sneek. DBC-Sneek voert projecten uit die gaan van het begeleiden van aanbestedingen tot het implementeren van nieuwe producten in de Zorg & Veiligheidsdomein.


De projectmanagers en/of projectleden die DBC-Sneek levert zijn ook geschoold in projectmanagement en hebben hier ruime ervaring in opgedaan.
DBC-Sneek ondersteunt de opdrachtgever om te komen tot een heldere projectdoelstelling en projectformulering. Ook helpt of stellen wij desgewenst een Project Initiation Document (PID) op en rapporteren op afgesproken tijden over de voortgang van een project.


Last but not least ondersteunen en begeleiden wij ook bij de implementatie van een project en de transitiefase waarin een bedrijf dan veelal doorheen gaat.

Police car on the street
Another successful training

Weerbaarheidstrainingen

Als men weerbaar is, kan men op een passende wijze ook opkomen voor zichzelf. Met respect voor anderen kan men ook grenzen trekken die voor de persoon bepalend zijn wat deze wil of niet wil dat hem gebeurt. Weerbaarheid werkt dan ook preventief.
Een voorwaarde om weerbaar te kunnen zijn is dat men een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen moet hebben. Dan pas is men in staat voor zichzelf op te komen en ook om hulp te vragen.

 

Gedurende de trainingen werken deelnemers vooral aan het vergroten van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen door actief bezig te zijn met het reageren op ongewenst gedrag van derden. Deelnemers worden dan ook vaardigheden aangeleerd waardoor de eigenwaarde en daarmee het zelfvertrouwen wordt vergroot. De deelnemers leren om te gaan met ongewenst gedrag. Men leert te reageren door gedrag te oefenen die kan voorkomen dat men slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag. Maar men leert ook te voorkomen dat men zelf grensoverschrijdend gedrag gaat plegen oftewel proportioneel te handelen op bepaalde situaties.


De weerbaarheidstrainingen worden op maat aangeboden. In een gesprek worden de wensen en behoeften van de deelnemers vastgesteld en van daaruit een op maat gesneden opleiding/ trainingsplan of workshop aangeboden.

Telefoonnummer

0515 - 700 228

E-mail adres

info@dbc-sneek.nl

Hoofdkantoor

Zadelmakersstraat 26
8601 WH Sneek

DBC-Sneek BV

Inschrijven

Ben je zzp-er en wil je in ons bestand opgenomen worden? Schrijf je dan nu in! Zodra wij een passende functie hebben zullen wij contact opnemen. 

© Copyright 2022 DBC-Sneek - All Rights Reserved - Webdesgn by gripp_d